Wróżyć obecnie można praktycznie ze wszystkiego. Istnieje wiele sposobów na to, żeby przepowiedzieć przyszłość. Jednak nie ma idealnego, raczej każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wróżebne rekwizyty nie stanowią tylko narzędzia, przy pomocy którego osoba zaglądająca w przyszłość może nawiązać lepszy kontakt z energią oraz podświadomością tego, kto pyta, ale też skoncentrować się odpowiednio. Osoba, która wróży, wybiera narzędzie, którym będzie się posługiwać. Powinna zacząć intensywnie trenować. I nie zawsze musi być to zgodne z tym, jakie przepisy są ogólnie przyjęte, jak na przykład tarot. Jej znaczenie w bardzo dużej mierze zależy od intuicji osoby, która podjęła wróżenie.

Wróżenie z błyskawic.

Aeromancja stanowi metodę, która służy do przepowiadania przyszłości na podstawie pogody. Najczęściej określa się to z kształtu chmur, błyskawic albo siły wiatru. Z dużym powodzeniem korzystali z tego babilońscy kapłani. Ludzie wierzyli, iż bogowie w ten sposób się z nimi komunikują, a znaki na niebie, to omeny. Osoby, które zajmują się aeromancją uważane były za media albo nawet za świętych. Po prostu stanowili tych, którzy mieli kontakt z bytem wyższym.

Wróżenie z topora.

Metoda ta polega na tym, żeby wbijać w drewno albo skałę i nosi nazwę aksinominacji. W takim wypadku analizowany był dźwięk o wibracje, jakie towarzyszyły uderzeniu.

Wróżenie z pomocą koguta.

Malowano duże koło i wpisywano w nie litery. Następnie kładziono w nich ziarna pszenicy. Wpuszczano w nie białego koguta lub czarną kurę. Obserwowano, które ziarna są przez ptaka łykane. I to były właśnie odpowiedź dla pytającego.

Wróżenie z lotu strzały.

Metoda, która była bardzo popularna w podejmowaniu decyzji. Korzystano wtedy z tego, jaki lot obiera strzała. Polegało to na ty, że zadawano pytanie i strzelano z łuku. Duże znaczenie miał kierunek lotu oraz jego wysokość. Im strzała unosiła się wyżej, tym było lepiej. Metoda ta była określana mianem belomacji.

Wróżenie z książek.

Metoda popularna i nazywano ją bibliomacją, czyli wróżenie z ksiąg. Przed wiekami, aby ją wykonać, niezbędna była Biblia albo inna istotna dla danej kultury księga. Należało zadać pytanie, a następnie otworzyć ją na losowo wybranej stronie i przeczytać zdanie pierwsze. Ta dawna metoda stała się popularna w czasach obecnych i służe do zabawy na portalach społecznościowych. Tutaj jednak, do jej wykonania, używa się dowolnej książki.

Metody wróżenia, które są obecnie popularne, są z pewnością mniej drastyczne niż te sprzed wieków. Preferuje się inne formy przepowiadania przyszłości, które cechuje większy spokój i umiarkowanie. Uważa się za postęp technologiczny to, iż pojawiają się coraz to bardziej nowoczesne sposoby, o których dawniej nawet nikt by nie pomyślał. Korzystamy z wróżb on – line. I nie tylko z tarota, ale również z wirtualnego lania wosku bądź proroctw, w które wierzyli starożytni. Sporo osób korzysta również z pomocy wróżek, które oferują swoje usługi w internecie albo telewizji. A pojawia się ich coraz więcej. Dlatego przed dokonaniem wyboru, musimy dobrze się zastanowić, jakiej osoby poszukujemy i jakie są jej kompetencje.